Październik 6th, 2016

Przykład przetwarzania się Środkowego fragmentu miasta pod wpływem czynnika gospodarczego i komunikacyjnego, przy jednocześnłe rozwijających się potrzebach reprezentacji, znaj dtljemy w pl a c u w. M a r k a w W en ec j i. Z dawnego cmentarza. placu stoi ścioła dzwonnica, wbudowana w zespól budynków. Z biegiem czasu plac sie zmienia i rozwija ciągu; nikną fosy, otaczające dawniej zamek, a okazały. ten gmach coraz bardziej kształty dzisiejszego Pałacu Dożów. Zmienia się i fasada kościoła Św. Marka. Ze skromnej bazyliki rozwija się ronowana kopułami kompozycja o podstawie krzyża równoramiennego. sada głÓwna skierowana ku placowi, wzbogaca sie coraz bardziej. norodniejsze, najbardziej fantastyczne szczegÓły rÓžnych epok zantyńskiego, romańskiego, gotyku i odrodzenia, najdoskonalsze i najświetniejsze mozaiki składają się na całość bajecznie różnolitą gółach, kolorach i kształtach. Swietna ta bryła promienieje taką dekoracyjności, przyciąga uwagę i tak wpływa na ukształtowanie nicy, że z dawnego niedokształconego placyku zaczyna się tworzyć architektoniczne o zarysach coraz bardziej jednolitych i Plac się rozciąga wzdłuż osi na wprost kościoła. Na obrazie z r. 1496 znajdujemy wnętrze jednolicie już z dwóch stron minującą pośrodku fasadą Św. Marka. Procesja, przechodząca i jego układ wskazują, w jak wysokim stopniu odczuwano jego Ściśle życie Ówczesne zrastało się z tym wnętrzem. Istniejący Bazyliki kościołek Św. Teodora już niknie; na miejscu przez wanym rozciąga się odnoga placu wzdłuż lewej nawy kościoła do pÓŹmejszego pałacu biskupiego. Obie fasady boczne o

Pomnik Colleoniego

Październik 6th, 2016

Najważniejsze widoki posągu skomponowane są łącznie z przewidzianym t•tlchem przechodniów – widzów. Przechodząc z mostu lub wysiadając z gondoli zbliżamy się do kościoła i stąd oglądamy bryłę: pomnika w całej jej okazałości, Bogato rozwinięty piedestał, jak to podkreśla A. E. Brinckmann, wykonany przez Leopardi ‘ego, wynosi w perspektywie posąg konny ponad dachy szeregu domÓw, tworzących jego tło. Idea kompozycyjna, zapoczątkowana w Padwie przez Donatella, przeprowadzona jest tu z całą konsekwencją, Tylko piedestał może się zlewać w formie i w barwłe z otaczającymi budowlami, natomiast sama rzeźba ma być wyniesiona na tło nieba. Skrajny kontrast spiżowej sylwety i tła atmosfery, jest tu postawiony z całą śmiałością, świadcząca wielkim rozpędzie twórczym ludzi ówczesnych i o nadzwyczaj dokładnym wyczuciu wartości plastycznych. W tych warunkach posąg swoimi absolutnymi wymiarami nie współzawodniczy z otaczającą architekturą, lecz wyrasta w pełni formy i szlachetnego materiału do olbrzymiej skali na tle nieba. Gdy przejdziemy na strone przeciwległą i spojrzymy na pomnik na tle fasady Szkoły św. Marka, odnajdziemy wszystkie strony dodatnie kompozycji. Silne piony bryły kościoła z prawej strony i pełna subtelnych szczegółów fasada Szkoły, tworzą doskonałą ramę dla pomnika. I tu, dzięki wysokiemu piedestałowi, wyrasta pomnik ponad szczyty fasady i ukazuje sie na tle nieba. Pewne szczegóły w układzie rzeźby jednakże wskazują, że Verrocchio traktował widok z tej strony jako drugorzędny. Przeszedłszy kilka kroków ku kąnałowi ujrzymy pomnik na tle nawy kościoła w warunkach już mniej dodatnich, niż widoki poprzednie. Bezpośrednie tło wielkiej architektury kościoła pomniejszy go i zatrze do pewnego stopnia monumentalną skalę i czystość syl wety, jaką osiągała spiżowa bryła na tle nieba. Chcąc zbadać sytuacje i wartość pomnika z punkłu najmniej znacznego, przejdziemy wzdłtlż południowej nawy i zatrzymamy sie w pewnym oddaleniu od pomnika, na terenie dawnego cmentarza. Patrząc tu wprost z tyłu przekonamy się o wielkich różnicach wartości plastycznej, zachodzących odpowiednio do punktu widzenia. Bryła piedestału szczupła i wyciągnięta ku górze tu rÓwnież podnosi postać jeźdźca na tło nieba; ale wynik tego położenia jest wprost przeciwny niż w widokach poprzednich. Trudności budowy i kompozycji postaci konnej występują tu z całą          fot. autora wyrazistością. Na planie Ryc. We nec j a. Pomnik Colleoniego na tle kościoła. pierwszym widzimy ogon, a za nim w silnym skrócie.perspektywicznym osiem kończyn konia i jeźdźca. Najcenniejsze czynniki kompozycji: tors konia i jeźdźca i ich głowy, nie mogą tu odegraĆ najmniejszej roli. Wrażenie, jakie z tego punktu odbieramy, podkreśla z całym naciskiem, jak postać konna winna być komponowana i w większym jeszcze stopniu — jak winna być sytuowana. Verrocchio ustawił swoje dzieło w ten sposób, że widok omawiany nie odgrywa faktycznie żadnej roli; był bowiem dostępny tylko od strony ogrodzonego cmentarza. Natomiast widoki poprzednio analizowane były skomponowane dla punktów placu najbardziej uczęszczanych. Długi Szereg pomników konnych, jaki powstanie w czasach Baroku, podporządkowany w swej sytuacji geometrycznemu raczej układowi zatraci te najcenniejsze cechy plastyczne i kompozycyjne, jakie się skrystalizowały w dziełach Odrodzenia.

Copyrigth 2012 Detektyw24h.pl - blog o tematyce detektywistycznej