Niestety, oszczednosc opalu i niedocenianie

Listopad 12th, 2016

Niestety, oszczędność opału i niedocenianie znaczenia Świeżego powietrza w mieszkaniu powoduje zwykle wśród sfer niezamożnych, stanowiących ogromna większość ludności miast, zwyczaj szczelnego zamykania okien. Racjonalna wentylacja przy tej typowej zabudowie jest możliwą tylko dla niewielkiej części mieszkań, położonych w trakcie frontowym domu, od strony ulicy, Ujemne warunki oświetlenia i częściowo przewietrzania, wynikają nie tylko ze sposobu zabudowy poszczególnej działki budowlanej, ale również i ze sposobu dzielenia większych terenów i bloków budowlanych na działki. Nieliczenie się zupełne ze stronami Świata oraz z wysokością słońca nad horyzontem w poszczególnych porach roku sprawia, że całe szeregi domów, oficyn i dziedzińców ma Oświetlenie wyłącznie północne. Nadmierna zaś wysokoŚć domów w stosunku do przekroju ulicy i dziedzińca przy przeciętnym niskim położeniu słońca wywołuje padahie głębokiego cienia, rzucanego z traktów południowych na trakty pÓłnocne zabudowy, pozbawiając je nawet przy wystawie czysto południowej zbawiennego wpŁywu słońca i pełnego Światła rozproszonego. Cechy ujemne kształtowania mieszkania, domu i bloku urbanistycznego roąrzestrzeniają się dalej i wchodzą w zakres już wyżej omówionego wadliwego podziału terenów. Wynika z tego zagęszczenie i przeludnienie dzielnic w tym samym stopniu, w jakim je spostrzegamy w domu, mieszkaniu i poszczególnej izbie. Widzimy więc brak wolnych przestrzeni zieleni w różnych postaciach począwszy od ogródków przy domu, a kończąc na parkach publicznych, lasach, przestrzeniach wodnych i celowo pozostawionych terenach rolnych i ogrodniczych, A jednoczesne niszczenie ładnego nieraz krajobrazu okolic podmiejskich, wycinanie lasów, zanieczyszczanie wód i bezładne rozrzucanie śmieci i odpadków, oraz pozostawianie bezpańskich glinianek, pagórków szlaki i popiołu uniemożliwiają wydostanie się z miasta i oddychanie Świeżym powietrzem. [więcej w: usługi hydrauliczne, bramy garażowe, deski podłogowe ]

A warunki te, dotyczace swiatla,

Listopad 12th, 2016

A warunki te, dotyczące światła, przestrzeni i powietrza, prześladują nie tylko ogromną ilość mieszkań drobnych, jedno i dwuizbowych. stanowiących główną masę urbanistyczną; nie dają się także zwalczyć nawet w dzielnicach warstw zamożnych, w tym drobnym odsetku mieszkań wielopokojowych, w których mieszkają gospodarczo najsilniejsze grupy Rys. 5 t. Plan i przekrój typowej działki inludności wielkomiejskiej. Przedsta- tensywnie i bardzo wadliwie zabudowanej. wione tu przekroje podłużne i poprzeczne typowych bloków mieszkaniowych wielkomiejskich wyjaśniają, jak bardzo się obniżył w mieście współczesnym poziom warunków mieszkaniowych, określających ilości niezbędnej przestrzeni, Światła, słońca i powietrza. Nie mówiąc już o przygniatającym widoku, roztaczającym się z ogromnej większości okien mieszkań domu koszarowego, należy zwrócić uwagę na niesłychanie ujemne warunki oświetlenia i przewietrzania, które wynikają z tego syst emu zabudowy. Nawet Światło rozproszone nie dochodzi w wystarczającej ilości do wnętrza pokoju, położonego od strony dziedzińca lub wąskiej a wysoko zabudowanej ulicy. O bezpośrednim dostępie promieni słonecznych, z wyjątkiem może kondygnacji najwyższych, nie może nawet być mowy. TO samo dotyczy przewietrzania: niewielkie ilości powietrza, zamknięte w dziedzińcach o kilku lub najwyżej kilkunastu metrach szerokości i długości, przy dwudziestometrowej wysokości otaczających oficyn. nie wystarczają dla ogromnej ilości mieszkań i ludzi. Zupełny brak przepływu ŚwieŻego powietrza i znaczna ilość dymu, kt1TZt1 i wyziewów z mieszkań. kuchen, miejsc ustępowych, a często nawet warsztatów i fabryk umieszczonych obok mieszkań, uniemożliwia całkowicie ich racjonalne przewietrzanie. Przyczynia się do tego w wysokim stopniu również i sam rozkład mieszkania. Długie trakty pokojów i korytarzy przytykają zwykle do sąsiednich murów szczytowych. Przew ietrzanie na wylot mieszkania staje się w tych warunkach niemożliwe, a szybki przepływ powietrza zawartego w pokojach Odbywa się tylko w okresach znacznej różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, tj. w czasie silnych mrozów. [podobne: producent basenów, granulaty tworzyw, cyklinowanie bezpyłowe ]

Copyrigth 2012 Detektyw24h.pl - blog o tematyce detektywistycznej