Plan miasta XIX w.

Całość planu miasta XIX w. można przyrównać do narastających pierścieniami warownymi oraz z liniami głównych traktów, wychodzących z bram miasta, przy których narastały z biegiem czasu nowe przedmieścia. W miarę szybkiego rozwoju miasta potęguje się zabudowa i gęstość zaludnienia tych przedmieść, a jednocześnie wypełniają się tereny o charakterze klinowym, leżące dawniej poza murami, z dala od promieniowo rozchodzących się traktów komunikacyjnych. W ten sposób tworzą się dokoła dawnego ośrodka zwarte, koncentryczne pasy nowych zabudowań, nacechowane zwykle wzmagają się ku środkowi intensywnością zabudowy i zaludnienia. Leżący najdalej na zewnątrz pas zabudowań izoluje całe wnętrze miasta od dodatnich wpływów przyrody. Świeże powietrze, pełnia światła słonecznego i możność wypoczynku wśród łąk i lasów stają się powoli rzeczą zupełnie niedostępną dla mieszkańców miasta. Zabudowa pierścieni zewnętrznych staje się powoli tak zwartą, że nie tylko zanikają wszelkie powierzchnie nie zabudowane, tak charakterystyczne dla miast i przedmieść dawnych, np. łąki, pastwiska, ogrody warzywne i owocowe, lecz często jest rzeczą niemożliwą nawet racjonalne przeprowadzenie linii komunikacyjnych, jak nowe arterie uliczne, linie i urządzenia kolejowe, tramwaje itp. Zachodzi wtedy nieraz konieczność wykupywania działek już zabudowanych, burzenia domów Świeżo wzniesionych i stosowania szeregu podobnych Środków zaradczych, wysoce na ogół nieracjonalnych i pod względem gospodarczym uciążliwych. Fakt omawianego tu narastania pierścieniowego możemy koncentrycznie słojów drewna w poprzecznie przekrajanym pniu dużego drzewa. Nie zawsze oczywiście analogia ta będzie pełną pod względem formy geometryczne — pierścieniowej, gdyż kształty miasta są różnorodne i wypływają z miejscowych warunków topograficznych, komunikacyjnych i innych. Będzie jednak prawidłową o ile chodzi o zasadę narastania coraz to nowych słojów na Środkowym rdzeniu. Słoje te zależne są od kształtu dzielnicy środkowej miasta, która pochodzi często z wieków ubiegłych i im zawdzięcza swój zarys zewnętrzny. [przypisy: izolacja dachu, drzwi stalowe, Projekty domów ]

Tags:

0 Responses to Plan miasta XIX w.

  • Lena pisze:

    Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

  • Crash Override pisze:

    [..] Odniesienie w tekscie do ortodoncja[…]

  • Joanna pisze:

    Owoce składają się w dużej mierze z wody

  • Powiązane tematy z artykułem: podsłuch gsm allegro