Plany miejskie miast

Dla bardzo wielu miast w Polsce i w innych krajach, przy studiowaniu planów miejskich dają się zauważyć tylko pozorne odchylenia wywołane nieprawidłowością formy geometrycznej narastających pierścieni. Odchylenia te mogą powstać z powodów topograficznych w tym wypadku, kiedy warunki przyrodzone terenu nie pozwalaja na kształtowanie się zwartego pierścienia kolistego. Obszary wodne, tereny spadziste, skaliste, zalewowe i nie nadające się z innych powodów do zabudowy, stają się czasem szczęśliwym zbiegiem okoliczności, zapora nieprzezwyciężoną dla bezmyślnej dążności do zamykania kolejnych pierścieni, narastających na dawnym ośrodku urbanistycznym. Podobne przeszkody powstają i z innych powodów, jak np. istnienie terenów warownych, nie dopuszczających zabudowy, terenów należących do wielkich właścicieli, jak państwo, gmina miejska lub osoby prywatne, które wstrzymują eksploatację budowlaną pewnych gruntów miejskich. Co prawda te ostatnie objawy mają zwykle charakter przejściowy i po pewnym czasie lub przy odpowiednich koniunkturach gospodarczych i finansowych wszelkie zapory upadają i tereny te wchłaniane są bezpowrotnie przez okrążające rdzeń miasta pierścienie budowlane. Taki system pierścieniowego narastania organizmu miejskiego jest tym szkodliwszy dla całości, im bardziej intensywna jest zabudowa i zaludnienie nowo powstających dzielnic. Niestety; wielkie miasta krajów kontynentu europejskiego wprowadziły, czy to skutkiem wpływów czynnika warowności, czy też nieodpowiednich ustaw budowlanych lub pewnych procesów gospodarczych, zabudowę bardzo intensywną i szkodliwa. Występuje ona nieraz w formie bardzo jaskrawej właśnie w nowych dzielnicach. otaczających coraz to nowymi pierścieniami dawny ośrodek miejski. [więcej w: Ogrzewanie podłogowe, gabloty aluminiowe, papa termozgrzewalna ]

Tags:

0 Responses to Plany miejskie miast

  • Murmur pisze:

    Milo sie czytalo

  • Cereal Killer pisze:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: restauracja katowice[…]

  • Roadblock pisze:

    Najlepiej to robic badania kontrolne

  • Powiązane tematy z artykułem: baseny kąpielowe