Przemiany gospodarcze i ustrojowe po wojnie

Wojna Światowa i następujące po niej głęboko sięgające przemiany gospodarcze i ustrojowe poczęły krystalizować społeczną stronę zagadnień urbanistycznych i zmuszać do realizacji postulatów miasta o normalnych funkcjach i celach. Włączenie miasta do wielkich systemów gospodarki światowej, wpływa w sposób znamienny na działanie czynnika warunków przyrodzonych. Następuje okres intensywnej eksploatacji przede wszystkim tych warunków dodatnich i jakie przyroda w samym mieście i jego najbliższej okolicy uzna z największą korzyścią: glina, kamień, wapno, żwir i piasek idą w pierwszym rzędzie. Rudy, węgiel i minerały, wydobywane coraz to bardziej udoskonalonymi systemami technicznymi, cechuja to nowe życie gospodarcze. Przerabianie surowców oraz produktów, napływających z otaczających obszarów rolnych, tworzy dalsza dziedzinę pracy produkcyjnej miasta. Wytrzebianie lasów, osuszanie bagien, tworzenie kamieniołomów i kopalni, budowa dróg wodnych i lądowych zaczyna zmieniać przyrodzone oblicze miasta, oko lic podmiejskich i odległych nawet terenów. W wielu wypadkach istnienie w pewnej okolicy wspomnianych bogactw naturalnych wywołuje samo przez Się powstawanie naprzód niewielkich osiedli, a w następstwie całych miast górniczych, przemysłowych, fabrycznych itp. Jako przykład można przytoczyć miasta przemysłowe Związku Socjalistycznych Radzieckich Republik w Europie i Azji, zakładane planowo i związane z miejscowymi zasobami przyrody. [hasła pokrewne: docieplenia budynków, grzejniki łazienkowe retro, Hydraulika siłowa ]

Tags: , ,

Powiązane tematy z artykułem: busy radom holandia nova med projekty wnętrz