Funkcje urbanistyczne Paryża

Wysoki poziom architektoniczny przyczynia się w znacznym stopniu do upiększenia miasta. Czasy Napoleona I przynoszą dalszą krystalizację wielkiego założenia Pól Elizejskich z koronującym je Lukiem Triumfalnym. Przebicia ulic dojazdowych do Placu Vendome i budowa Rue Rivoli ozdabiają centralną dzielnicę miasta i podnoszą jej wartości architektoniczne. Upływa jeszcze pół wieku. Ludność, licząca pól miliona mieszkańców w czasach Rewolucji, po zamachu stanu Napoleona III przekracza w r. 1851 liczbę miliona. W tym samym czasie Londyn, dochodzący co prawda już (10 liczby 2,500.ooo mieszkańców, obejmuje powierzchnie kilkunastokrotnie większą od Paryża. Jednocześnie Wiedeń posiada około 400.000 mieszkańców, a Berlin, który w sześćdziesiąt lat później znacznie prześcignie Paryż, ma ich również około 400.000. Jako typ miasta Paryż koncentruje cały szereg funkcji urbanistycznych jest miastem handlowym, przemysłowym, jest wielkim ogródkiem komunikacyjnym, leżac w punkcie centralnym północnej Francji, jest dalej potężnym ośrodkiem administracyjnym i siedziba scentralizowanych władz drugiego cesarstwa. Jest jednocześnie stolicą kultury nie tylko francuskiej, ale i ogólno-europejskiej. Te wielostronne funkcje miasta nie są dostatecznie rozumiane przez mężów stanu, kierujących dalszym rozwojem jego konstrukcji i formy. Jeszcze najlepiej jest rozumiana rola reprezentacyjna stolicy, którą ambitny Napoleon III usiłuje przekształcić dość radykalnie, wzorując się mniej lub więcej szczęśliwie na wielkich dziełach urbanistyki francuskiej wieku XVII i XVIII. Rezygnując z rozwiązania nie docenianych zadań racjonalnego rozwoju nowych dzielnic i planowego przygotowania dlań właściwych terenów oraz pomijając wielkie zagadnienia nowoczesnej komunikacji kolejowej, ogranicza pole działania do przebijania według jednolitego planu szeregu wielkich arterii w dzielnicach już Ściśle zabudowanych, by osiągnąć cel olśniewającej reprezentacji. Na czele tych daleko idących prac urbanistycznych staje bar. Haussmann, który silną ręką przeprowadza swe dzieło w okresie lat 1852—1869 przy bardzo dużym i nieustającym poparciu cesarza. [podobne: ozdoby do domu, remonty, grzejniki dekoracyjne ]

Tags: , ,

0 Responses to Funkcje urbanistyczne Paryża

 • Guillotine pisze:

  może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem

 • Sherwood Gladiator pisze:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: koncentrator tlenu[…]

 • Natural Mess pisze:

  Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

 • Chuckles pisze:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu moczenie nocne[…]

 • Skull Crusher pisze:

  Takie bóle nie są przyjemne

 • Powiązane tematy z artykułem: atrakcje fakty pilskie kamery bezprzewodowe allegro