Komórka urbanistyczna

W Łodzi, Sosnowcu, Warszawie poczyniono znaczne nakłady dla urządzenia i przyozdobienia kilku placów i części ulic. Udoskonalone bruki, dobre oświetlenie ulic, ładnie urządzone sklepy, starannie utrzymane fasady domów, skanalizowanie i zaopatrzenie w wodę samej działki — oto wszystko, co zdziałała technika i jednostronna gospodarka w najlepszych nawet wypadkach. Sama treść budowy, komórka urbanistyczna, mieszkanie i jego ustosunkowanie do działki, jego zaopatrzenie w przestrzeń, słońce i powietrze są wszędzie prawie jednakowo wadliwe i nieracjonalne. Niezrozumienie potrzeb racjonalnej komórki i skoordynowanego z różnym1 czynnikami kręgosłupa całości nie pozwala nic prawie osiągnąć przy dużych nawet nakładach finansowych i wysiłkach techniki pozostają już tylko środki chirurgiczne, burzenie i niszczenie całych dzielnic aż do fundamentu — najnowsze, lecz kruche hasło urbanistyki dzisiejszej. Jest ono raczej krzykiem rozpaczy, niż wszechstronnie przemyślanym planem. W przeciwieństwie do przypadkowo i bezplanowo, a wyłącznie pod wpływem czynnika gospodarczego, tworzących się miast i dzielnic mieszkaniowo-fabrycznych, stoi grupa miast, w których usiłowano wprowadzić pewną planowość. Przy badaniu tych usiłowań poczynimy szereg spostrzeżeń dowodzących, że nie może dziś powstać harmonijny i dobrze funkcjonujący organizm miejski, o ile w samym jego założeniu lub w programie jego radykalnych przeobrażeń nie leży sprawa funkcji podstawowych, tj. mieszkania i dogodnego warsztatu pracy. Spostrzeżemy też, że nie tylko pomilięcie lub odsunięcie na plan drugi funkcji podstawowych miasta prowadzi jego rozwój do konstrukcji i form wadliwych, lecz również brak koordynacji poszczególnych czynników urbanistycznych i przede wszystkim brak myśli kierowniczej zawartej w świadomej kompozycji niweczy wszystkie wysiłki gospodarcze i techniczne. Sięgniemy do przykładu klasycznego w swoim rodzaju, naśladowanego nieudolnie setki razy i nie dającego jednak w ostatecznym wyniku rezultatów doskonałych. Przykładem tym jest Paryż.  [patrz też: remonty, hydraulika przemysłowa, kostka brukowa ]

Tags: , ,

0 Responses to Komórka urbanistyczna

 • Onion King pisze:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ranking gainerów[…]

 • Dawid pisze:

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

 • Leon pisze:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: program do gabinetu stomatologicznego[…]

 • Osprey pisze:

  Podobnie jak pieprzyki.

 • Justyna pisze:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: oczyszczanie ciała[…]

 • Martyna pisze:

  Włókniaki można potraktować Brodacidem

 • Powiązane tematy z artykułem: alkomat geodezja usługi budowlane