Ogólny zarys rozwoju Paryża

Ogólny zarys rozwoju Paryża, przedstawiony łącznie z planem urbanistyki, daje tło historyczne oraz podkreśla wysoki poziom rozwiązań fragmentarycznych, a wiec placów i grup architektonicznych. Stanowiąc szereg arcydzieł fragmentów urbanistycznych wieku XVII i XVIII, dają one jednocześnie Świadectwo pewnej słabości wobec coraz ostrzej występujących braków całego organizmu miejskiego. Paryż wieku XIX jest największym i jednym z najstarszych miast Europy, Dwa tysiące lat bogatego rozwoju ze Świetnym okresem końcowym w życiu stolicy za Ludwika XIV i Napoleona I wprowadza miasto w okres współczesny z całym zespołem zdobyczy, ale jednocześnie nie rozwiązanych zagadnień nagromadzonych w ciągu tysiącleci. Ogólnie znane warunki geograficzne, polityczne, gospodarcze i historyczne, tworzące w tym okresie z Paryża stolicę kultury narodów Europy, pozwalają nam pominąć te sprawy. i przejść bezpośrednio do analizy urbanistycznej samego wnętrza miasta, a więc planu i zabudowy. Załączony plan przedstawia typowy pierścieniowy system narastania miasta, zaciśniętego od swego zarania w czasach rzymskich aż do końca wojny światowej w roku 1918 w coraz to pozornie szerszych pasach fortecznych. Pozornie gdyż powierzchnie, kolejno obejmowane coraz to dłuższymi fortyfikacjami nie zawsze były proporcjonalne do przyrostu ludności w danym okresie. Toteż gęstość zaludnienia była zawsze wysoka. Załączony wykres wskazuje liczby ludności miasta od roku 1250 do roku 1911. Jest rzeczą zrozumiała, że braki w budowie miasta, o których już była mowa w analizie historycznej, zaczeły się potęgować w stopniu zatrważajacym w wieku XIX z powodu olbrzymiego przyrostu ludności. A jednocześnie pas forteczny wzniesiony w r. 1841, ostatecznie unieruchomił żywiołowe siły potężnego organizmu urbanistycznego, które mogłyby automatycznie miasto uratować od zagęszczenia przez wrodzony pęd odśrodkowy. Znacznie od Paryża większy Londyn jest typowym przykładem rozwoju pod przeważającym wpływem tak silnego u Anglosasów czynnika obyczaju, który podtrzymał niezłomnie typ jednorodzinny podstawowej komórki urbanistycznej, tj. domu mieszkalnego. W stolicy Francji obyczaj ten zanikł już w Średniowieczu, gdy zagęszczenie miasta i przeludnienie dornów stały sie przysłowiowymi. [podobne: cyklinowanie katowice, przydomowe oczyszczalnie ścieków, deska tarasowa ]

Tags: , ,

0 Responses to Ogólny zarys rozwoju Paryża

 • Midnight Rambler pisze:

  pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

 • Candy Butcher pisze:

  Article marked with the noticed of: zakład pogrzebowy warszawa[…]

 • Mr. 44 pisze:

  W owocach kolcowoju też występują konkretne związki

 • Diana pisze:

  [..] Odniesienie w tekscie do stanazolol stanabol[…]

 • Dorota pisze:

  Wartościowy tekst, ale niepełny.

 • Powiązane tematy z artykułem: dbfo wola izolacja dachu zbiornik omnigena