Posts Tagged ‘aranżacja wnętrz’

Plan miasta XIX w.

18 lipca 2018

Całość planu miasta XIX w. można przyrównać do narastających pierścieniami warownymi oraz z liniami głównych traktów, wychodzących z bram miasta, przy których narastały z biegiem czasu nowe przedmieścia. W miarę szybkiego rozwoju miasta potęguje się zabudowa i gęstość zaludnienia tych przedmieść, a jednocześnie wypełniają się tereny o charakterze klinowym, leżące dawniej poza murami, z dala od promieniowo rozchodzących się traktów komunikacyjnych. W ten sposób tworzą się dokoła dawnego ośrodka zwarte, koncentryczne pasy nowych zabudowań, nacechowane zwykle wzmagają się ku środkowi intensywnością zabudowy i zaludnienia. Leżący najdalej na zewnątrz pas zabudowań izoluje całe wnętrze miasta od dodatnich wpływów przyrody. (więcej…)