Posts Tagged ‘badanie emg warszawa’

Bezplanowy rozrost miasta

18 lutego 2018

Trzy rodzaje terenów stanowią przy bezplanowym rozroście miasta zwykłe tło, nieraz głęboko przygnębiające, na którym rosną nowe dzielnice lub przypadkowo rozsiane działki i zabudowania, tak charakterystyczne dla peryferii wielkiego miasta w okresie ostatnich lat kilkudziesięciu. Niszczenie lasów, zagajników i wszelkiego drzewostanu, częściowe wchłanianie ogrodów i sadów oraz zanieczyszczenie wód w dużym promieniu od granic miejskich, stanowią niestety niemal stały sprawdzian rozszerzania się i wzbogacania miasta. Do tego należy dodać dalsze konsekwencje wynikające przede wszystkim z wytrzebienia lasów: znaczne zmiany w klimacie, pozbawionym neutralizujących wpływów przestrzeni zalesionych, wpływ wiatrów, nie hamowanych drzewostanem, co sie nieraz poważnie odbija na kulturze ogrodniczej terenów podmiejskich, zmiany w powierzchni ziemi, która ogołocona z lasu, ulega szybkim wpływom destrukcyjnym powietrza, mrozu i wody, jałowieje i zmienia się często, szczególniej na terenach spadzistych i przy lekkiej glebie, w zupełne pustkowie. Deszcze i topniejące śniegi, nie powstrzymywane gałęziami drzew i ich korzeniami, niszczą urodzajną powłokę terenów spadzistych, znoszą w dół ił, piasek, błoto, żwir i kamienie, tworzą rwące potoki w czasie przyboru i rujnują niżej położone pola uprawne, ogrody, drogi, a nieraz i budowle. Zobrazowane tu wpływy bezplanowej gospodarki na terenach podmiejskich składają się w ostatecznym wyniku na jeszcze jeden objaw ujemny, często dziś przemilczany, a sięgający głębi spraw kultury miasta i jego ludności. Zniszczenie przyrody i jej naturalnych bogactw prowadzi do zniszczenia i zeszpecenia pięknego nieraz krajobrazu, stanowiącego wielkie bogactwo dla miasta. Bogactwo, może podświadomie, ale bardzo gorąco cenione przez wszystkie warstwy mieszkańców. Nie tylko znawca przyrody i jej czaru lub artysta składaja jej hołd i podziwiają piękne fragmenty gór, lasów, ogrodów i wód, otaczających miasto, ale każdy jego mieszkaniec, choćby najbardziej nieoświecony, pragnie w pogodne dni wiosenne i letnie napawać się jej urokiem i w jej otoczeniu szuka wypoczynku [podobne: oczyszczalnia przydomowa, cyklinowanie parkietu, glazura do łazienki ]