Posts Tagged ‘baseny kąpielowe’

Plany miejskie miast

11 września 2019

Dla bardzo wielu miast w Polsce i w innych krajach, przy studiowaniu planów miejskich dają się zauważyć tylko pozorne odchylenia wywołane nieprawidłowością formy geometrycznej narastających pierścieni. Odchylenia te mogą powstać z powodów topograficznych w tym wypadku, kiedy warunki przyrodzone terenu nie pozwalaja na kształtowanie się zwartego pierścienia kolistego. Obszary wodne, tereny spadziste, skaliste, zalewowe i nie nadające się z innych powodów do zabudowy, stają się czasem szczęśliwym zbiegiem okoliczności, zapora nieprzezwyciężoną dla bezmyślnej dążności do zamykania kolejnych pierścieni, narastających na dawnym ośrodku urbanistycznym. Podobne przeszkody powstają i z innych powodów, jak np. istnienie terenów warownych, nie dopuszczających zabudowy, terenów należących do wielkich właścicieli, jak państwo, gmina miejska lub osoby prywatne, które wstrzymują eksploatację budowlaną pewnych gruntów miejskich. (więcej…)