Posts Tagged ‘busy radom holandia’

Przemiany gospodarcze i ustrojowe po wojnie

9 września 2019

Wojna Światowa i następujące po niej głęboko sięgające przemiany gospodarcze i ustrojowe poczęły krystalizować społeczną stronę zagadnień urbanistycznych i zmuszać do realizacji postulatów miasta o normalnych funkcjach i celach. Włączenie miasta do wielkich systemów gospodarki światowej, wpływa w sposób znamienny na działanie czynnika warunków przyrodzonych. Następuje okres intensywnej eksploatacji przede wszystkim tych warunków dodatnich i jakie przyroda w samym mieście i jego najbliższej okolicy uzna z największą korzyścią: glina, kamień, wapno, żwir i piasek idą w pierwszym rzędzie. Rudy, węgiel i minerały, wydobywane coraz to bardziej udoskonalonymi systemami technicznymi, cechuja to nowe życie gospodarcze. Przerabianie surowców oraz produktów, napływających z otaczających obszarów rolnych, tworzy dalsza dziedzinę pracy produkcyjnej miasta. (więcej…)