Posts Tagged ‘cyklinowanie parkietu’

Geometryczna poprawność ulic

12 listopada 2016

Rysem najbardziej charakterystycznym planów jest geometryczna poprawność ulic i dążność do naśladowania pewnych założeń barokowych lub francuskich z wieku XVIII. A więc prostolinijność ulic na większych odcinkach, zakładanie placów gwiaździstych, ośmiokątnych, półkolistych itp. stanowi stały balast tych planów. Naiwność i powierzchowność tych założeń idzie tak daleko, Że naśladując prawidłowość geometryczną w planie, autorowie nie zadają sobie najmniejszego trudu dla przemyślenia i określenia ich przekrojów i fasad. Toteż zabudowa tych założeń rysunkowych, pomyślanych wyłącznie jako twory dwuwymiarowe, prowadzi nieraz do wyników w każdym razie przypadkowych, a w całości wyglądu ulicy lub placu często wręcz karykaturalnych. Zarządy miast, tworzone prawie wyłącznie lub w znacznej większości z przedstawicieli prywatnej własności miejskiej, nie wnikają najzupełniej w następstwa tak społeczne, jak i konstrukcyjne i formalne tego rodzaju systemu zabudowy miasta. Nieszczęsna potrzeba pewnej fałszywej pozy reprezentacyjnej działa w innym kierunku: kładzie sie nacisk na wygląd poszczególnych, indywidualnie pod względem architektury rozwiązywanych fasad, oraz na wygląd samej ulicy, o ile wchodzi w gre dzielnica warstw zamożniejszych. W tym kierunku niektóre miasta dochodzą do sytuacji wręcz paradoksalnej: urządza się w nich luksusowe ulice o stosunkowo znacznych szerokościach, bogato wyposażone pod względem technicznym, wznosi się przy nich fasady ze szlachetnych materiałów z mnóstwem kosztownych szczegółów architektonicznych i ornamentów, a poza nimi gnieżdżą się setki i tysiące mieszkańców pozbawionych najzupełniej należnej im przestrzeni, Światła, słońca i powietrza. Wadliwy ten system budowy razi w szczególności w miastach bogatych, gdzie istnieją liczne urządzenia techniczne dla możliwie wszechstronnego wyposażenia ulicy. Doskonałe bruki na jezdni i n a chodnikach, Świetne oświetlenie elektryczne, bogate skwery, kwietniki i trawniki wzdłuż chodników, udoskonalone Środki komunikacji w postaci tramwajów elektrycznych i autobusów idą w parze z coraz gorszymi warunkami mieszkaniowymi. [podobne: meble drewniane, szamba betonowe, producent basenów ]

Typ miasta portowego

12 listopada 2016

Pokrewnym, aczkolwiek znacznie bardziej złożonym, jest typ miasta portowego, a jednocześnie handlowo-przemysłowego. Do tego typu zaliczamy niemal największe i najbogatsze miasta Europy, jak Neapol, Genua, Marsylia, Barcelona, Bordeaux, Rotterdam, Hamburg, Leningrad i oczywiście Londyn, który łączy z powyższymi w szereg innych funkcji o znaczeniu światowym. Ostatnie kryterium, bardzo charakterystyczne w szczególności dla miasta wielkiego, stanowi czas. Czynnik w dawnym ustroju miasta nieznany zupełnie lub znany, lecz wpływający w niewielkim tylko stopniu czynnik potężny w życiu jednostki i społeczeństwa nowoczesnego. Wprowadza on jak gdyby czwarty wymiar w kompozycję urbanistyczną. W małym mieście dawnych epok pojęcie przestrzeni nie łączyło się jeszcze z pojęciem czasu, potrzebnego do jej przebycia. Życie biegło w tempie powolnym, które me wpływało na ustrój miasta. Natomiast wielkie przestrzenie miasta wieku XX i potężne tętno życia materialnego i społecznego, zrodzone na przełomie wieków, a spotęgowane w okresie powojennym, wysunęły zagadnienie czasu na plan pierwszy. Oszczędzanie czasu, pośpiech i wytężenie energii dla wyzyskania każdej chwili życia jednostki i ogółu wycisnęło jaskrawe piętno na ustroju miasta. Sprawa obszaru wielkiego miasta, sprawa dzielnic mieszkaniowych i rozlokowanie wszelkiego rodzaju warsztatów pracy, oraz urządzenie racjonalnych, a możliwie szybkich środków i linii komunikacji nabrały w obliczu tego nowego kryterium szczególnej wagi i znaczenia. Zamiast przeważającej dawniej statyki miasta stajemy dziś w obliczu jego potężnej i nieraz bardzo trudnej do opanowania dynamiki. Badając więc działanie poszczególnych czynników urbanistycznych w różnych, a jednak ściśle łączących się dziedzinach budowy organizmu miasta, będziemy się posługiwali powyższymi kryteriami, tak charakterystycznymi dla ostatniego okresu jego rozwoju. W bardzo wielu wypadkach spostrzegamy dziś w Polsce lub w innych krajach Europy miasta całkowicie odpowiadające pewnemu typowi urbanistycznemu, wypływającemu z samych funkcji organizmu miejskiego; w innych zaś przykładach napotykamy pomieszanie różnych czynności, a co za tym idzie i podpadanie tylko pewnych części lub dzielnic miasta pod określenia typu funkcjonalnego. [hasła pokrewne: przekładnie zębate, projekty wnętrz, Elementy meblowe ]