Posts Tagged ‘docieplenia budynków’

Gospodarka światowa na początku wieku XX-go

10 września 2019

Gospodarka światowa na początku wieku XX-go rozporządza już tak rozległą siecią i tak udoskonalonymi środkami komunikacji, że odległość prawie już przestaje dla niej istnieć. Te warunki przyrodzone, które dawniej tworzyły zapory nie do przebycia, jak góry, wielkie moczary, rzeki i morza, izolowały poszczególne miasta i pewne obszary kraju; obecnie, przecięte liniami komunikacji wodnej, lądowej i lotniczej, zbliżają miasta i podporządkowują je ogólnopaństwowym potrzebom, wpływom kulturalnym i koniecznościom gospodarczym. W ten sposób technika nowoczesna, nie poruszywszy miast z ich odwiecznych podwalin ani o jeden metr, zbliżyła je nieskończenie w płaszczyźnie wzajemnych wpływów, stosunków materialnych i duchowych. W tych warunkach miasto, podlegające w czasach dawnych i w bardzo wysokim stopniu czynnikowi warunków przyrodzonych, dziś może się od niego w dużej mierze uniezależnić. W analizie miasta wieków ubiegłych podkreślałem zależność dalszych czynników urbanistycznych od czynnika podstawowego, tj. (więcej…)