Posts Tagged ‘domki ogrodowe’

Główne funkcje miasta

18 lutego 2018

Główne funkcje miasta — dostarczenie mieszkania i warsztatu pracy — zostają spełnione tylko połowicznie. Pomimo znacznego postępu techniki i nagromadzenia kapitałów w nieznanej dotychczas obfitości, umożliwiającej realizacje udoskonaleń technicznych, ilość i jakość mieszkań w ogólnej sumie raczej spada niż się podnosi w stosunku do ilości mieszkańców danego miasta i danego momentu dziejowego. Już w połowie wieku XIX sprawa ta wchodzi pod obrady parlamentu angielskiego. W tymże czasie zagadnienie to jest badane przez ówczesnego pretendenta do tronu francuskiego, późniejszego Napoleona III, Świadka rewolucji 1848 r., w której sprawy ekonomiczne i społeczne odegrały poważną role. Napoleon jednak po dojściu do władzy wkrótce zapomina o swych zamierzeniach, dotyczących spraw mieszkaniowych i fundowania kolonii robotniczych. Natomiast przechodzi on przy współudziale słynnego Hausmanna do dość jednostronnego przekształcenia Paryża, urbanistycznie mocno zaniedbanego, a zaciśnietego nowo wzniesionymi fortyfikacjami. Trzecia obecnie co do wielkości stolica europejska, krocząca szybkimi krokami do osiągniecia czteromilionowej cyfry ludności — Berlin — nie czyni w tych czasach żadnych kroków w kierunku racjonalizacji swego potężnego rozrostu i brnie po najbardziej błędnej drodze, na podstawie zupełnie wadliwego planu sporządzonego w latach 1858—62, aż do wybuchu II wojny Światowej. Miasta polskie, szczęśliwym zbiegłem okoliczności, nie podlegają na ogół tak szybkiemu i gwałtownemu procesowi rozrostu i zagęszczenia, jaki możemy spostrzec w Paryżu, Berlinie, Wiedniu i w szeregu innych wielkich miast na Zachodzie. Słabsze tempo życia gospodarczego, a często zła wola trzech rządów okupacyjnych, wstrzymujących celowo rozwój naturalny miast, wywołują mimo woli objaw dodatni — zabudowę luźniejszą — która w dobie obecnej może być wykorzystana nadzwyczaj pomyślnie przy przekształcaniu miast w ramach samodzielnego państwowego bytu politycznego i gospodarczego. Nie dotyczy to niestety ośrodków przemysłowych, wyrastających nader szybko i po linii najcięższych błędów w dziedzinie urbanistyki. Łódź, Sosnowiec, fabryczne dzielnice Częstochowy, Warszawy i innych ośrodków przemysłowych — to klasyczne przykłady najgorszego typu zabudowy i najbardziej bezplanowego rozrostu urbanistycznego. [hasła pokrewne: beton dekoracyjny, dofinansowanie do pomp ciepła, posadzki przemysłowe ]

Gospodarka światowa na początku wieku XX-go

18 lutego 2018

Gospodarka światowa na początku wieku XX-go rozporządza już tak rozległą siecią i tak udoskonalonymi środkami komunikacji, że odległość prawie już przestaje dla niej istnieć. Te warunki przyrodzone, które dawniej tworzyły zapory nie do przebycia, jak góry, wielkie moczary, rzeki i morza, izolowały poszczególne miasta i pewne obszary kraju; obecnie, przecięte liniami komunikacji wodnej, lądowej i lotniczej, zbliżają miasta i podporządkowują je ogólnopaństwowym potrzebom, wpływom kulturalnym i koniecznościom gospodarczym. W ten sposób technika nowoczesna, nie poruszywszy miast z ich odwiecznych podwalin ani o jeden metr, zbliżyła je nieskończenie w płaszczyźnie wzajemnych wpływów, stosunków materialnych i duchowych. W tych warunkach miasto, podlegające w czasach dawnych i w bardzo wysokim stopniu czynnikowi warunków przyrodzonych, dziś może się od niego w dużej mierze uniezależnić. W analizie miasta wieków ubiegłych podkreślałem zależność dalszych czynników urbanistycznych od czynnika podstawowego, tj. tych możliwości rozwojowych, jakimi sama przyroda obdarowała organizm urbanistyczny w danej sytuacji geograficznej i topograficznej. Czynnik gospodarczy, warowności i komunikacji, a w znacznym stopniu i czynnik obyczajowo-prawny, były ściśle związane z warunkami przyrodzonymi. Kompozycja urbanistyczna wnikała również wszechstronnie w możliwości stworzone przez warunki geograficzne i topograficzne miasta oraz inne miejscowe wpływy przyrody. Ochraniało to twórców miast dawnych od popełniania kardynalnego błędu w ich budowie, czym jest zapoznanie głównych i nieodwracalnych funkcji miasta, mianowicie stworzenia dla człowieka mieszkania i warsztatu pracy oraz zapewnienia mu pewnego minimum ziemi, słońca i powietrza. Miasto wieku XIX i XX daje obraz pewnego zamieszania w systemie czynników, tworzących zdrowy i zdolny do wszechstronne go życia organizm miejski. Czynnik gospodarczy zaczyna sie poruszać w orbicie daleko odbiegającej od interesów i potrzeb materialnych i duchowych danego miasta, orbita jego obejmuje wielką sfere interesów państwowych i nawet międzynarodowych. Podporządkowana jemu i potężnie rozwinięta technika, a w szczególności olśniewająca technika komunikacyjna burzy często miejscowe warunki gospodarcze, związane ściśle z ustrojem miasta i nagina do funkcji, wypływających z metod i celów gospodarki międzynarodowej. [przypisy: szamba plastikowe, budowa domów, cyklinowanie parkietu ]