Posts Tagged ‘Hydraulika siłowa’

Grupy miast

20 lutego 2018

Pobieżny choćby rzut oka na setki i tysiące miast Europy wskazuje, że mamy do czynienia w okresie, bezpośrednio poprzedzającym dobę obecną, z dwiema bardzo różnymi grupami. Jedne miasta pochodzące z czasów dawnych, z epok mniej lub więcej sięgających w przeszłość i poza wiek XIX — inne zaś powstają w charakterystycznym ostatnim okresie urbanizacji krajów europejskich, tj. w wieku XIX i początku XX-go. Pierwsze wnosza całe bogactwo swego wiekowego, a nieraz i tysiącletniego rozwoju, z szeregiem dodatnich lub ujemnych następstw dla budowy nowoczesnej. Drugie zaś powstają na terenie niemal dziewiczym i stają się wyrazem zasad lub często też ich braku, ustroju urbanistycznego, który reprezentuje epokę imponującego współczesnego rozwoju gospodarczego. Już to pierwsze kryterium — chronologiczne — wyjaśnia mnogość form i konstrukcji, jakie życie dzisiejsze nagina do swoich potrzeb i podporządkowuje współczesnym programom gospodarczym i technicznym. Są one często niemal zupełnym przeciwstawieniem celów, dla jakich dane miasto lub jego fragment powstał w swoim czasie. Drugim kryterium jest w kość mi as t w znaczeniu obszarów zajmowanych przez miasto i liczby ludności, rozmieszczonej na tych obszarach. Badając w tej płaszczyźnie miasta, spostrzegamy również nieznaną dawniej rozmaitość skali: od dobrze prosperujących miasteczek o kilku lub kilkunastu tysiącach mieszkańców, do olbrzymów takich jak Paryż, Berlin. Moskwa, Londyn lub New York. Obok tak charakterystycznych dla nowoczesnej techniki i gospodarki miejskiej pewnych cech wspólnych, występują tu oczywiście różnice o ogromnej rozpiętości, przenikające do głębi konstrukcje i formę miast dużych i wielkich, z wielomilionowymi olbrzymami na czele. Następne kryterium znamienne dla miasta nowoczesnego stanowi mnogość jego typów, tj. mnogość i różnolitość funkcji, jakim służą już nie poszczególne organy miasta, jak to się działo w badanych poprzednio miastach przeszłości, ale całe organizmy urbanistyczne. Jest to objaw nowy, a tym bardziej zrozumiały, że poszczególne miasta stały się w ciągu wieku XIX-go komórkami współdziałającymi w jednolitych ustrojach gospodarczych narodowych, państwowych i wreszcie Światowych. [więcej w: łóżka drewniane, blachy trapezowe, remonty ]

Prace Haussmanna

14 lutego 2018

Przez prace Haussmanna w okresie od roku 1852 do 1869 przeszła suma ponad 2.500,000.000 franków w zlocie, wydatkowana na przebudowę miasta. W następnych okresach wydatkowano, aż do czasów dzisiejszych ponad 1.500,000.000 franków. Tworzy się wiec suma kolosalna około 4.000,000.000 franków. Suma tym większa, że ludzie tej epoki nie byli przyzwyczajeni do operowania cyframi milionowymi, czego nauczyły nas wojny Światowe, inflacje walutowe i skala nowoczesnej światowej gospodarki finansowej. A tym większa również, że wartość nabywcza franka złotego w drugiej połowie wieku XIX była co najmniej dwukrotnie wyższa Od franka złotego w dobie obecnej. Chcąc uprzytomnić sobie wysokość tej sumy według jej obecnej wartości w złotych polskich, należy ją określić na około 15.000,000.000. Jest to suma, za którą można by niemal zabudować tak w czasach dzisiejszych, jak i w dobie drugiego cesarstwa, całe nowe miasto dobrze wyposażone, a mieszczące całkowitą ludność ówczesnego Paryża, tj. około miliona mieszkańców. Poza liczbami pieniężnymi również niektóre dane techniczne ilustrują w sposób właściwy rozmiary tej rewolucji urbanistycznej. Mianowicie zburzono około 27.000 domów, tj. prawie połowę domów Paryża; przebito, na nowo odbudowano i wyposażono ponad 95 kilometrów nowych arterii O szerokości przeciętnej 30 metrów lub więcej (równa się to odległości od Warszawy do Lodzi). Zbudowano nowe domy i mieszkania dla 350.000 ludzi z odpowiednią ilością sklepów, biur, gmachów publicznych itp., urządzono około 2.000 hektarów parków publicznych i Około 60 kilometrów bulwarów z kilkoma szeregami drzew Posadzono 45.000 drzew alejowych. To olbrzymie dzieło Napoleona III i Haussmanna można przyrównać do jakiegoś kataklizmu przyrody, zmieniającego nagle oblicze krajobrazu całej wielkiej połaci kraju. Daleka już perspektywa czasu, z której dziś je oglądamy, pozwala z całą pewnością stwierdzić, że genialne wprost wysiłki organizacyjne i finansowe Haussmanna nie były w pełni skierowane na właściwe drogi. [podobne: płytki ceramiczne, drzwi wewnętrzne, płyta warstwowa ]