Posts Tagged ‘kamery detektywistyczne allegro’

Pomoc detektywistyczna jako ostatnia deska ratunku

18 września 2019

Zwrócenie się o pomoc do detektywa, to dla wielu osób często jedyna deska ratunku. Dlaczego? Otóż niejednokrotnie metody działań policji, ich prędkość i wszelkie inne aspekty zawodzą. W sumie nie ma co się dziwić tego typu poglądom. Jeżeli, zgłaszając dowolną sprawę na policję, ktoś nam mówi, że mamy cierpliwie czekać na telefon, to nieraz można po prostu być nieco zrezygnowanym. Co niektórzy ludzie mawiają również, że policja nigdy nie jest w stanie doprowadzić spraw do końca. (więcej…)

Bezplanowy rozrost miasta

10 września 2019

Trzy rodzaje terenów stanowią przy bezplanowym rozroście miasta zwykłe tło, nieraz głęboko przygnębiające, na którym rosną nowe dzielnice lub przypadkowo rozsiane działki i zabudowania, tak charakterystyczne dla peryferii wielkiego miasta w okresie ostatnich lat kilkudziesięciu. Niszczenie lasów, zagajników i wszelkiego drzewostanu, częściowe wchłanianie ogrodów i sadów oraz zanieczyszczenie wód w dużym promieniu od granic miejskich, stanowią niestety niemal stały sprawdzian rozszerzania się i wzbogacania miasta. Do tego należy dodać dalsze konsekwencje wynikające przede wszystkim z wytrzebienia lasów: znaczne zmiany w klimacie, pozbawionym neutralizujących wpływów przestrzeni zalesionych, wpływ wiatrów, nie hamowanych drzewostanem, co sie nieraz poważnie odbija na kulturze ogrodniczej terenów podmiejskich, zmiany w powierzchni ziemi, która ogołocona z lasu, ulega szybkim wpływom destrukcyjnym powietrza, mrozu i wody, jałowieje i zmienia się często, szczególniej na terenach spadzistych i przy lekkiej glebie, w zupełne pustkowie. Deszcze i topniejące śniegi, nie powstrzymywane gałęziami drzew i ich korzeniami, niszczą urodzajną powłokę terenów spadzistych, znoszą w dół ił, piasek, błoto, żwir i kamienie, tworzą rwące potoki w czasie przyboru i rujnują niżej położone pola uprawne, ogrody, drogi, a nieraz i budowle. Zobrazowane tu wpływy bezplanowej gospodarki na terenach podmiejskich składają się w ostatecznym wyniku na jeszcze jeden objaw ujemny, często dziś przemilczany, a sięgający głębi spraw kultury miasta i jego ludności. (więcej…)

Prace Haussmanna

6 września 2019

Przez prace Haussmanna w okresie od roku 1852 do 1869 przeszła suma ponad 2.500,000.000 franków w zlocie, wydatkowana na przebudowę miasta. W następnych okresach wydatkowano, aż do czasów dzisiejszych ponad 1.500,000.000 franków. Tworzy się wiec suma kolosalna około 4.000,000.000 franków. Suma tym większa, że ludzie tej epoki nie byli przyzwyczajeni do operowania cyframi milionowymi, czego nauczyły nas wojny Światowe, inflacje walutowe i skala nowoczesnej światowej gospodarki finansowej. A tym większa również, że wartość nabywcza franka złotego w drugiej połowie wieku XIX była co najmniej dwukrotnie wyższa Od franka złotego w dobie obecnej. (więcej…)