Posts Tagged ‘łóżka drewniane’

Przeludnienie mieszkań

13 września 2019

Stłoczenie działek budowlanych, intensywność zabudowy i zagęszczenie ludności w mieszkaniach dochodzi do potwornych rozmiarów. Nie tylko ogromna przeważająca cześć pracującej ludności miasta jest całkowicie pozbawiona słońca, powietrza i odpowiedniej przestrzeni w mieszkaniach, ale nawet nieliczne warstwy wyjątkowo ekonomicznie silne nie są już w stanie, choćby w drodze wyjątku, stworzyć normalnych warunków budowy domu mieszkalnego wewnątrz miasta. Przeludnienie mieszkań i poszczególnych izb mieszkaniowych dochodzi do nieznanej dotychczas wysokości, Ilość 5—6 osób, często obcych, nie należących do jednej rodziny, a zamieszkujących jedną izbę, jest cyfra często spotykaną, a liczbę 10—12 mieszkańców jednej izby spotykamy również w statystykach mieszkaniowych wielkich miast kontynentu Europy z Warszawą na czele. Jednocześnie zaludnienie jednego domu z szeregiem podłużnych i poprzecznych oficyn, zgrupowanych dokoła kilkumetrowych podwórek, dochodzi nieraz do niebywałej cyfry tysiąca osób — wtedy, kiedy w krajach anglosaskich przeciętna ilość mieszkańców jednego domu rzadko przekracza 10—12 osób. Brak przestrzeni wewnątrz domu i w izbie mieszkalnej idzie w parze z takimże brakiem ziemi, tj. (więcej…)

Typ miasta portowego

12 września 2019

Pokrewnym, aczkolwiek znacznie bardziej złożonym, jest typ miasta portowego, a jednocześnie handlowo-przemysłowego. Do tego typu zaliczamy niemal największe i najbogatsze miasta Europy, jak Neapol, Genua, Marsylia, Barcelona, Bordeaux, Rotterdam, Hamburg, Leningrad i oczywiście Londyn, który łączy z powyższymi w szereg innych funkcji o znaczeniu światowym. Ostatnie kryterium, bardzo charakterystyczne w szczególności dla miasta wielkiego, stanowi czas. Czynnik w dawnym ustroju miasta nieznany zupełnie lub znany, lecz wpływający w niewielkim tylko stopniu czynnik potężny w życiu jednostki i społeczeństwa nowoczesnego. Wprowadza on jak gdyby czwarty wymiar w kompozycję urbanistyczną. (więcej…)