Posts Tagged ‘nagrzewnice powietrza’

Dziedziny budowy miasta wieku XIX i XX

20 czerwca 2018

Badając poszczególne dziedziny budowy miasta wieku XIX i XX, przytoczymy przykłady, w których działanie określonych czynników najbardziej jest widoczne i przez to pozwala stawiać pewne syntetycznie już ujmowane wnioski. Nie mamy możności i nie widzimy też potrzeby wszechstronnego analizowania poszczególnych miast, jak to czyniliśmy z niewielkimi i przejrzystymi, a widzianymi już w dalekiej perspektywie historycznej, przykładami miasta przeszłości. Omówimy natomiast przykłady, w których pewne objawy budowy urbanistycznej występują w określonych dziedzinach ze szczególną jasnością. Polska i inne kraje europejskie w równym stopniu dziedziczą w wieku XIX po okresach rozwoju dawniejszego liczne szeregi miast i miasteczek. Wystarczająca ich liczba i na ogół celowa sytuacja geograficzna tych miast nie wywołuje jeszcze w początku wieku XIX potrzeby masowego tworzenia nowych organizmów miejskich, tak jak to miało miejsce w niektórych okresach życia gospodarczego i miejskiego w starożytności lub Średniowieczu. (więcej…)