Posts Tagged ‘papa termozgrzewalna’

Geometryczna poprawność ulic

6 września 2019

Rysem najbardziej charakterystycznym planów jest geometryczna poprawność ulic i dążność do naśladowania pewnych założeń barokowych lub francuskich z wieku XVIII. A więc prostolinijność ulic na większych odcinkach, zakładanie placów gwiaździstych, ośmiokątnych, półkolistych itp. stanowi stały balast tych planów. Naiwność i powierzchowność tych założeń idzie tak daleko, Że naśladując prawidłowość geometryczną w planie, autorowie nie zadają sobie najmniejszego trudu dla przemyślenia i określenia ich przekrojów i fasad. Toteż zabudowa tych założeń rysunkowych, pomyślanych wyłącznie jako twory dwuwymiarowe, prowadzi nieraz do wyników w każdym razie przypadkowych, a w całości wyglądu ulicy lub placu często wręcz karykaturalnych. (więcej…)