Posts Tagged ‘pasy’

Wpływ bezplanowego rozrostu miasta na jego ludność

17 lutego 2018

Rolnik przybywający ze wsi po zakupy do miasteczka, będącego ośrodkiem handlowym najbliższego otaczającego je obszaru, może nabyć rozmaite towary, a więc odzież z wełny australijskiej, bieliznę z bawełny indyjskiej lub egipskiej, naftę z Indii Holenderskich, cukier trzcinowy z Kuby, śledzie ze Skandynawii i nawet bułkę z kanadyjskiej pszenicy itp. Natomiast nie znajdzie tam wełnianego samodziału z owcy pasącej się na sąsiednim pastwisku, cukru z buraków, które sam dostarcza ze swego pola do pobliskiej cukrowni, miodu z sąsiedniej pasieki, lub wędzonej ryby z niedalekich jezior. Nowoczesny aparat gospodarczy oderwał miasto od bliskich związków z pracującym produktywnie otoczeniem, a utworzył zeń w znacznym stopniu faktorie, pełną produktów obcych ludów i zamorskich krajów. Miasto małe czy wielkie staje sie z samodzielnego w dawnych wiekach organizmu gospodarczego komórka olbrzymiego, względnie tylko skoordynowanego, systemu, w którym jednostką jest kraj, państwo a całością — kula ziemska. Wynikają z tego znamienne konsekwencje dla ustroju i rozwoju miasta. Omawiany już wyżej przypływ bogactw z kolonii do miast europejskich oraz daleko posunięta specjalizacja w produkcji dóbr materialnych, stanowią rys charakterystyczny miasta wieku XIX. Objawy te idą w parze z bardzo nierównomiernym podzialem bogactw pomiędzy poszczególne warstwy ludności miejskiej i również nierównomiernym, a często niesprawiedliwym podziałem pracy i obowiązków, tak co do ich ilości, jak i jakości. Gdy miasto się pomyślnie rozwija i udoskonala w pewnych kierunkach pod względem technicznym, korzysta z tego faktycznie tylko drobna część ludności, wyrażająca się w kilku zaledwie lub najwyżej kilkunastu odsetkach ogółu. Przeważająca zaś część ponosi w pełni konsekwencje zupełnie bezplanowego rozrostu miasta i braku wszelkiej koordynacji w jego układzie. [przypisy: beton dekoracyjny, domy drewniane, łóżka drewniane ]