Posts Tagged ‘podsłuch gsm allegro’

Plan miasta XIX w.

12 września 2019

Całość planu miasta XIX w. można przyrównać do narastających pierścieniami warownymi oraz z liniami głównych traktów, wychodzących z bram miasta, przy których narastały z biegiem czasu nowe przedmieścia. W miarę szybkiego rozwoju miasta potęguje się zabudowa i gęstość zaludnienia tych przedmieść, a jednocześnie wypełniają się tereny o charakterze klinowym, leżące dawniej poza murami, z dala od promieniowo rozchodzących się traktów komunikacyjnych. W ten sposób tworzą się dokoła dawnego ośrodka zwarte, koncentryczne pasy nowych zabudowań, nacechowane zwykle wzmagają się ku środkowi intensywnością zabudowy i zaludnienia. Leżący najdalej na zewnątrz pas zabudowań izoluje całe wnętrze miasta od dodatnich wpływów przyrody. (więcej…)

Zabudowa Łodzi

8 września 2019

Mieszkania w Łodzi mieszczą się częściowo w niehigienicznych ruderach lub w zaniedbanych wielopiętrowych domach koszarowych, z kilkoma oficynami, zgrupowanymi dokoła zacieśnionych podwórek — bez światła, powietrza, wody i kanalizacji. Tak więc z jednej strony widzimy najzupełniejszą degenerację komórki urbanistycznej, jaką jest mieszkanie i dom, z drugiej zaś — w równym stopniu posuniętą degenerację całego organizmu miasta, w którym jedynym jeszcze racjonalnym szczątkiem jest fragment planu z czasów Królestwa Kongresowego, z ulicą Piotrkowską jako podstawową linią komunikacyjną. Pobieżny rzut oka na jakąkolwiek inną dziedzinę ustroju miejskiego potwierdza lub nawet pogarsza spostrzeżenia dotychczasowe. Miasto nie posiada wcale arterii komunikacyjnych kształtowanych racjonalnie. Nie posiada szpitali i szkół; w roku 1913 około 50.000 (!) dzieci w wieku szkolnym nie pobiera wcale nauki i nie ma żadnej opieki. (więcej…)

Dzielnica Bałuty

8 września 2019

Dzielnica robotnicza Bałuty, licząca około stu tysięcy mieszkańców, w rzeczywistości całkowicie i organicznie związana z miastem, była administrowana na prawach wsi aż do czasu ewakuacji władz rosyjskich z miasta w czasie wojny światowej w 1914 roku. Dzielnica ta przedstawiała do doby obecnej obraz najstraszniejszej nędzy, zaniedbania i zupełnej bezmyślności w zabudowie. Jednocześnie należy sobie uprzytomnić, że miasto stało sie warsztatem produkującym ogromne bogactwa, przerabiając surowce na mniej lub więcej cenne towary włókiennicze, dostarczane na całe olbrzymie terytorium państwa rosyjskiego, a nawet do Chin. Jak wielkie były te bogactwa, dowodzi cyfra strat poniesionych i stwierdzonych w czasie pierwszej wojny światowej. Najpierw władze rosyjskie, a potem niemieckie rekwirowały i wywoziły przez cały Okres wojny w wielkich ilościach surowce, towary, części maszyn itp. (więcej…)