Posts Tagged ‘pozycjonowanie Gliwice’

Rozrost miasta

9 września 2019

Skrajna nierównomierność w życiu gospodarczym, dotycząca poszczególnych sfer ludności miejskiej, wprowadza charakterystyczne objawy w ukształtowaniu podstawowej komórki organizmu urbanistycznego, tj. mieszkania i domu, o czym jeszcze pomówimy. Proces ten nie zatrzymuje się jednak na tej komórce i szybko obejmuje dalsze stopnie rozwoju miasta. Ukształtowanie bloku domów mieszkaniowych, całej dzielnicy i wreszcie całego miasta, podlega z żelazną konsekwencją błędom, popełnionym w samym zarodku, a potęgującym się jeszcze przez wprost niezrozumiały z dzisiejszego punktu widzenia brak wszelkiej troski i myśli kierowniczej ze strony administracji miejskiej i państwowej. Rozrost miasta staje się nieraz przypadkowym wynikiem szeregu przedsięwzięć najbardziej obrotnych jednostek, zakupujących tereny jeszcze nie zabudowane, spekulujących często działkami budowlanymi i wznoszących domy. (więcej…)