Posts Tagged ‘ściana’

Dzieje urbanistyki

6 września 2019

Niezwrócenie uwagi na potęgujące się niemal z dnia na dzień zagadnienia kolejowe, pominięcie sprawy kolei miejskich, które były budowane w Londynie i w Nowym Yorku, usuniecie na plan drugi uzdrowotnienia dzielnic śródmiejskich i poprawy bytu ludności, rzucają jaskrawe światło na charakterystyczne braki tego wielkiego dzieła. Jedyna może w historii Europy okazja dokonania dzieła wręcz wiekopomnego, jedynego może w dziejach urbanistyki, nie została wyzyskana w stopniu odpowiadającym olbrzymiemu wysiłkowi gospodarczemu stolicy i Francji całej. Zewnętrzny blask przebudowanego Paryża i jego reprezentacyjny charakter, na który Napoleon III kładł tak wielki nacisk, nie omieszkały wywołać silnych wpływów na budowę wszystkich niemal miast czasów późniejszych. Brak jednak olbrzymich zasobów finansowych i kulturalnych Paryża i niemożność rozwinięcia jego potężnej skali sprawiły, że wielokrotne naśladownictwa stawały się nieraz ubogimi karykaturami założeń Hausmannowskich. Pewna geometryczna poprawność, łatwo osiągalna rysunkowa symetria stały się nieodzowną cechą pomysłów urbanistycznych w innych miastach w okresie ostatnich lat pięćdziesięciu. (więcej…)