Posts Tagged ‘silikon uszczelki’

Ochrona krajobrazu dla rozwoju nowych dzielnic miasta

11 września 2019

Parogodzinny pobyt na łąkach zamiejskich może tylko dorywczo wpłynąć na organizm człowieka, wyniszczony nieraz bardzo złymi warunkami egzystencji miejskiej. Ulega on raczej wewnętrznemu impulsowi, nakazującemu wykorzystać dobroczynny wpływ pięknej przyrody po ujemnych na ogól skutkach gorączkowego życia miejskiego i wzmocnić nieco siły do dalszej, nieraz bardzo ciężkiej walki o byt. Oczywiście, świadoma ochrona krajobrazu jest rzeczą wielkiej wagi dla rozwoju nowych dzielnic miasta, dla sytuowania szeregu instytucji publicznych, wymagających otoczenia przyrody, dla celów wychowania fizycznego, turystyki lub dla wypoczynku ogółu ludności miejskiej. Świadczy to o pewnym poziomie kultury miasta, jego mieszkańców i kierowników jego gospodarki. Zastanawiające wprost swoją urodą sytuacje dawnych pałaców, klasztorów, zabudowań gospodarstw rolnych i domów zamiejskich są sprawdzianem wysokiego doceniania wartości przyrody dla tworów reki ludzkiej i techniki w wiekach ubiegłych. (więcej…)