Posts Tagged ‘wynajem autobusów kraków’

Prace Haussmanna

6 września 2019

Przez prace Haussmanna w okresie od roku 1852 do 1869 przeszła suma ponad 2.500,000.000 franków w zlocie, wydatkowana na przebudowę miasta. W następnych okresach wydatkowano, aż do czasów dzisiejszych ponad 1.500,000.000 franków. Tworzy się wiec suma kolosalna około 4.000,000.000 franków. Suma tym większa, że ludzie tej epoki nie byli przyzwyczajeni do operowania cyframi milionowymi, czego nauczyły nas wojny Światowe, inflacje walutowe i skala nowoczesnej światowej gospodarki finansowej. A tym większa również, że wartość nabywcza franka złotego w drugiej połowie wieku XIX była co najmniej dwukrotnie wyższa Od franka złotego w dobie obecnej. (więcej…)