Posts Tagged ‘Zabudowa balkonów’

Sytuacja gospodarcza Łodzi po wojnie

8 września 2019

Łódź po wojnie nie posiadała w dostatecznej ilości wody pijalnej oraz wody potrzebnej dla zakładów przemysłowych, ani też węgla nieodzownego przy szybkim rozwoju wielkich zakładów, pochłaniających duże ilości energii. Egzystencja gospodarcza miasta była oparta na sprowadzaniu wszystkich surowców i węgla z dalekich odległości i na zaopatrywaniu w swe produkty całego ówczesnego państwa rosyjskiego, które wchłaniając wciąż potęgującą się produkcję, zachęcało do coraz to nowych inwestycyj przemysłowych. Dopiero w roku 1867 Łódź uzyskuje pierwsze połączenie kolejowe, dołączając się linią dojazdową Łódź— Koluszki do wielkiej arterii kolejowej Warszawsko-Wiedeńskiej, a wreszcie w r. 1902, z chwilą budowy kolei wchodzi organicznie w obręb sieci kolejowej Ówczesnego Królestwa Kongresowego i państwa rosyjskiego. Pomimo wielu warunków ujemnych i różnorodnych przeszkód, rozwój miasta, jego ludności i przemysłu, posuwa sie coraz szybciej na kształt lawiny. (więcej…)