Posts Tagged ‘zdjęcia’

Główne funkcje miasta

10 września 2019

Główne funkcje miasta — dostarczenie mieszkania i warsztatu pracy — zostają spełnione tylko połowicznie. Pomimo znacznego postępu techniki i nagromadzenia kapitałów w nieznanej dotychczas obfitości, umożliwiającej realizacje udoskonaleń technicznych, ilość i jakość mieszkań w ogólnej sumie raczej spada niż się podnosi w stosunku do ilości mieszkańców danego miasta i danego momentu dziejowego. Już w połowie wieku XIX sprawa ta wchodzi pod obrady parlamentu angielskiego. W tymże czasie zagadnienie to jest badane przez ówczesnego pretendenta do tronu francuskiego, późniejszego Napoleona III, Świadka rewolucji 1848 r., w której sprawy ekonomiczne i społeczne odegrały poważną role. Napoleon jednak po dojściu do władzy wkrótce zapomina o swych zamierzeniach, dotyczących spraw mieszkaniowych i fundowania kolonii robotniczych. (więcej…)