Zadani techniczne, społeczne, gospodarcze i architektoniczne w budowie miasta współczesnego

Charakterystyczne rozwiązania fragmentów i nowo zakładanych dzielnic miast na przełomie wieku XIX i XX wskazują na typowe metody zupełnie powierzchownego traktowania potęgujących się zadań technicznych, społecznych, gospodarczych i architektonicznych w budowie miasta współczesnego. Prowadzą one bezpośrednio do ustalenia pewnych zupełnie jasno określonych punktów programu budowy nowoczesnej. Dom mieszkalny, działka budowlana, blok i ogród. Dalszy rozwój dużych i wielkich miast odbywa się dwiema charakterystycznymi drogami. Pierwszą jest zagęszczanie zabudowy dzielnic już istniejących przy coraz większym zabudowaniu powierzchni działki i powiększaniu ilości kondygnacji. Przy tym coraz częściej są eksploatowane kondygnacje dawniej nie użytkowane dla celów mieszkaniowych, tj. poddasza i w szczególności piwnice, Jednocześnie wzrasta przeludnienie poszczególnych mieszkań i izb mieszkalnych. Ilość osób przypadających na jedną izbę spotyka się w bardzo znacznym odsetku domów wielkomiejskich. Drugą drogą jest zabudowywanie domami koszarowymi wielopiętrowymi nowych terenów układających się pierścieniowo dokoła dzielnic śródmiejskich. Domy te zawierają przeważnie 6—7 kondygnacji, mieszczą po kilkadziesiąt, a niekiedy nawet po paręset drobnych mieszkań. Zaludnienie takiego domu dochodzi nieraz do tysiąca osób. Plany nowo powstających dzielnic są zazwyczaj bardzo wadliwe. Załączone przykłady fragmentów miast polskich i obcych noszą wspólne cechy niedojrzalości tak pod względem konstrukcji, jak i formy urbanistycznej. Nieodpowiedni dobór terenu pod względem jego warunków przyrodzonych, wadliwe połączenia komunikacyjne z głównymi ośrodkami miasta, brak zróżniczkowania w sieci ulic na arterie komunikacyjne i ulice mieszkaniowe stanowią stałą cechę ujemna tych planów. Podział poszczególnych bloków, ograniczonych kilkoma ulicami, na działki budowlane, stanowi największą ich wadę łącznie z ustawami i przepisami dopuszczającymi najbardziej wadliwą i bezmyślną zabudowę. Ogromny procent zabudowania powierzchni działki, wysoka liczba kondygnacji, ksztaltowanie jednego lub kilku kolejnych dziedzińców obudowanych ze wszystkich stron, tworzą od razu z nowo zabudowanej dzielnicy jak najgorsze fragmenty miasta współczesnego. [podobne: silikon uszczelki, Ogrzewanie podłogowe, fronty foliowe ]

Tags: , ,

0 Responses to Zadani techniczne, społeczne, gospodarcze i architektoniczne w budowie miasta współczesnego

 • Dark Horse pisze:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: inhibitor korozji[…]

 • Lilianna pisze:

  Alergia na białka mleka krowiego

 • Suicide Jockey pisze:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dobry endokrynolog lublin[…]

 • Łukasz pisze:

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

 • Adam pisze:

  [..] Cytowany fragment: dentysta poznań[…]

 • Agata pisze:

  mleko nie dostarcza wapnia

 • Powiązane tematy z artykułem: budownictwo magiel kolbuszowski oświetlenie łazienkowe